Stulejka – łac. Phimosis

Stulejka jest chorobą polegającą na utrudnionym lub całkowicie niemożliwym odprowadzeniu napletka, które spowodowane jest jego zwężeniem. Napletek – łac. preputium jest fałdem skóry prącia, który w warunkach fizjologicznych pokrywa żołądź. Stulejkę u dorosłych można podzielić na dwie grupy :
– stulejka wrodzona – stwierdzana u pacjentów z nierozpoznaną, nie leczoną lub źle leczoną stulejką w okresie dziecięcym
– stulejka nabyta – najczęstszą przyczyną stulejki nabytej są przewlekłe stany zapalne napletka

Utrudnione odprowadzanie napletka przyczynia się do zaniedbań higienicznych. Nieprawidłowa higiena prowadzi do powstania stanów zapalnych żołędzi i napletka, które sprzyjają powstaniu stulejki. Stan zapalny napletka powoduje jego bolesność i obrzęk co dodatkowo utrudnia jego odprowadzanie.
Forsowne odprowadzanie napletka powoduje pękanie skóry co w połączeniu z przewlekłym stanem zapalnym prowadzi do powstawania blizn. Nawracające pęknięcia skóry napletka drażnionego przewlekle przez mocz i mastkę powodują coraz to większe spustoszenia. W skrajnych przypadkach zgłaszają się pacjenci z całkowicie zarośniętym otworem napletka. Pacjenci z cukrzycą mają większą tendencję do zakażeń napletka i żołędzi.
Przewlekłe drażnienie żołędzi przez pogrubiały napletek może prowadzić do powstania raka prącia, pozapalnego zwężenia ujścia zewnętrznego cewki lub nawracającego zapalenia cewki moczowej.
Stulejka u dorosłych spowodowana jest najczęściej zaniedbaniami higienicznymi lub współistniejącą chorobą np. cukrzycą. Niektórzy urolodzy standardowo zlecają pacjentowi ze stulejką badanie poziomu cukru.