Przejdź do treści

Ginekologia / Położnictwo

Ginekologia w Centrum Medycznym Chirurgii Małoinwazyjnej SCM

Specjalistyczne Centrum Medyczne Chirurgii Małoinwazyjnej SCM wykonuje pełną diagnostykę w zakresie zmian anatomicznych i czynnościowych w obrębie narządu rodnego oraz badania profilaktyczne w kierunku nowotworów złośliwych narządu rodnego.

W naszym Centrum Medycznym w większości przypadków wykonujemy zabiegi operacyjne stosując techniki chirurgii małoinwazyjnej (operacje laparoskopowe i histeroskopowe).

Techniki te stosujemy w leczeniu zmian zlokalizowanych w obrębie przydatków i trzonu macicy:

  • cyst jajników,
  • mięśniaków podsurowicówkowych i podśluzówkowych,
  • wad wrodzonych macicy,
  • nieprawidłowych krwawień z jamy macicy niepoddających się leczeniu hormonalnemu,
  • usuwaniu polipów endometrialnych.

Operacje laparoskopowe lub histeroskopowe stosujemy również w celu nadszyjkowego i całkowitego wycięcia macicy z przydatkami lub bez oraz usunięcia endometrium w przypadkach nieprawidłowych krwawień.

Wszystkie zabiegi w naszym Centrum Medycznym wykonuje grupa lekarzy posiadająca specjalizację z ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej oraz umiejętności z zakresu diagnostyki kolposkopowej i ultrasonograficznej. Grupą tą kieruje Profesor Antoni Basta - aktualny Prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.