Podczas trwającego w dniach 24-26 maja 2018 r. w Amsterdamie VIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów, gremium kilkuset chirurgów endokrynologów w głosowaniu zadecydowało o wyborze prof. Marcina Barczyńskiego na prezesa elekta Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów. Na stanowisko audytora ESES wybrano dr. hab. Aleksandra Konturka, prof. UJ.

Funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów prof. Barczyński obejmie w 2020 r. na IX Kongresie ESES w Atenach, zastępując na tym stanowisku prof. Davida Scott-Coombsa (Cardiff, Wielka Brytania). Jego kadencja zakończy się w 2022 r. podczas X Jubileuszowego Kongresu ESES, który odbędzie się w Poliklinice Uniwersyteckiej Agostino Gemelli w Rzymie.

Prof. Marcin Barczyński związany jest z Kliniką Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM, jest także zastępcą kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Od 2016 r. pełni funkcję prezesa Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, a od 2017 r. – przewodniczącego Sekcji Chirurgii Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (2017-2021).

W SCM Clinic Profesor Barczyński  przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i onkologicznej, jest także diagnostą ultrasonograficznym. Zabiegi przeprowadza metodami chirurgii klasycznej i  małoinwazyjnej, w tym wideoskopowej i laparoskopowej.