Guz pęcherza moczowego to schorzenie, które dotyka najczęściej mężczyzn po 50 roku życia. Wykazuje różny potencjał złośliwości, objawiając się krwiomoczem oraz bólem pleców i brzucha, które to objawy powinny skłonić nas do pogłębionej diagnostyki. Na szczęście istnieją różnorodne metody leczenia, które w wielu przypadkach umożliwiają całkowitą remisję.

Przyczyny guzów na pęcherzu moczowym

Choć najczęściej występują u starszych mężczyzn, mogą również dotknąć kobiet oraz młodszych osób. Najistotniejszym czynnikiem, zwiększającym ryzyko pojawienia się nowotworu, jest palenie tytoniu oraz praca w branży powiązanej z przemysłem chemicznym, skórzanym, gumowym czy poligraficznym. Dodatkowo, wzrost zachorowań jest spowodowany kamicą nerkową oraz przewlekłymi i nawracającymi stanami zapalnymi pęcherza i układu moczowego. Czasami jako okoliczność wywołującą pojawienie się guzów podawane jest częste cewnikowanie pacjenta, zakażenia pasożytnicze, a także wielokrotna zmiana partnera seksualnego.

Objawy nowotworu

Najczęściej spotykanym jest bezbolesny krwiomocz, występujący u zdecydowanej większości chorych osób. Czasami pacjenci skarżą się również na bolesną mikcję oraz dolegliwości bólowe w obrębie miednicy i dolnego odcinka pleców. Jeśli guz rozrasta się śródnabłonkowo, może także wywoływać częstomocz oraz uczucie naglącego parcia na pęcherz. W zaawansowanym stadium obserwujemy wyczuwalność nowotworu ponad kością łonową, powiększenie okolicznych węzłów chłonnych, obrzęki kończyn oraz bóle kości, wywołane przerzutami.

Wykrywanie guzów na pęcherzu moczowym

W przypadku pacjentów, którzy są zagrożeni ryzykiem rozwoju tej choroby, proponujemy wstępną diagnostykę onkologiczną – badanie moczu z oceną cytologiczną oraz ultrasonografię jamy brzusznej, ze szczególnym uwzględnieniem pęcherza, nerek i prostaty. Dalsze postępowanie jest zależne od stopnia zaawansowania choroby oraz złośliwości histopatologicznej.

Leczenie guzów w układzie moczowym

Zazwyczaj pierwszym etapem jest przezcewkowa, radykalna elektroresekcja. Następnie wprowadzamy miejscową chemioterapię i immunoterapię.

W grupie niskiego ryzyka nawrotu choroby stosujemy pojedynczy wlew leku cytostatycznego w okresie do 6 godzin po zabiegu. U osób o średnim ryzyku remisji podawane są zarówno wlewy cytostatyków, jak i wlewki ze szczepionką BCG. Pacjenci zagrożeni dużym prawdopodobieństwem nawrotu są kierowani na cystektomię radykalną, czyli całkowite usunięcie pęcherza. Dodatkowo aplikujemy im wlewki dopęcherzowe z BCG, w niektórych przypadkach stosując także radioterapię i chemioterapię.

Ogromną wagę przykładamy do tego, by informacje prezentowane na blogu były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Należy jednak pamiętać, że publikacje blogowe nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej ani stanowić podstawy do samodiagnozy. Niezbędne jest indywidualne podejście do każdego przypadku, które jest możliwe wyłącznie w bezpośrednim kontakcie pacjent - lekarz.