Zarówno kształt, jak i rozmiar bródki mają wpływ na postrzeganie naszej twarzy jako atrakcyjnej i symetrycznie zbudowanej. Cofnięta bródka o zbyt małym rozmiarze lub za duża bródka niekorzystnie wpływają na owal, zaburzając odpowiednie proporcje. Zabiegi korygujące bródkę umożliwiają poprawę profilu i przywracają pacjentom harmonijny kontur dolnej części twarzy.

Nieprawidłowy kształt bródki – przyczyny

Jedną z najczęstszych przyczyn za małej, cofniętej bródki są uwarunkowania genetyczne. Cofnięta bródka może być ponadto wynikiem wady zgryzu, która powoduje cofanie się żuchwy, albo następstwem urazu lub wypadku. Również w przypadku za małej lub za dużej bródki decydujący wpływ mają cechy odziedziczone po przodkach.

Za mała lub cofnięta bródka – zabiegi powiększające

Powiększenie za małej lub cofniętej bródki możliwe jest poprzez zastosowanie kilku rozwiązań. Dzięki nim można odtworzyć prawidłowe proporcje pomiędzy żuchwą i szczęką, a także czołem i nosem. Niezależnie od wybranej metody, konieczna jest wcześniejsza konsultacja z ortodontą oraz chirurgiem twarzowo-szczękowym w celu wykluczenia wad zgryzu i potwierdzenia diagnozy w postaci niedorozwoju bródki.

Na wizycie poprzedzającej korektę bródki chirurg plastyczny omawia szczegóły zabiegu oraz przygotowanie przed i po operacji. Warunkiem kwalifikacji do zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia jak i prawidłowy wynik zleconych badań.

Powiększenie bródki przy pomocy implantu

Najczęściej wykonywany jest zabieg augmentacji, czyli powiększenia bródki poprzez zastosowanie silikonowego implantu. Implant bródki wprowadzany jest poprzez nacięcie pod brodą lub z dostępu przez jamę ustną, a następnie fiksowany bezpośrednio do kości.

Rezultat w postaci zwiększenia rozmiaru i skorygowaniu cofniętego podbródka zaobserwować można do kilku tygodni po zabiegu.

Po nacięciu wewnątrz jamy ustnej nie są widoczne blizny. Cięcie wykonane poniżej brody pozostawia praktycznie niezauważalną bliznę, ogranicza jednak możliwość wystąpienia ewentualnej infekcji.

Remodeling żuchwy lub przeszczep kości

Uwydatnienie bródki możliwe jest ponadto poprzez remodeling własnej żuchwy, czyli wysunięcie do przodu części szkieletu żuchwy. W tym przypadku blok kostny mocowany jest do trzonu żuchwy śrubkami lub metalowaą mikropłytką.

Jednym z rzadziej stosowanych rozwiązań powiększenia za małej bródki jest ponadto przeszczep bloku kostnego autogennego, podczas którego pobrany od pacjenta fragment kości – najczęściej z talerza biodrowego – przeszczepiany jest na guz bródki.

Wskazane powyżej metody przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym i dają trwały efekt. Jak każdy zabieg, wiążą się z możliwością wystąpienia powikłań – powstania krwiaków, stanu zapalnego lub w bardzo rzadkich przypadkach porażenia nerwu bródkowego, powodującego osłabienie czucia na dolnej wardze.

Powiększenie bródki kwasem hialuronowym lub własnym tłuszczem

Poprawienie profilu w przypadku za małej lub cofniętej bródki możliwe jest także dzięki zastosowaniu kwasu hialuronowego. Efekt zabiegu nie daje jednak długotrwałego rezultatu i utrzymuje się od kilku miesięcy do roku. Korektę kształtu zbyt małej lub cofniętej bródki uzyskać można również poprzez małoinwazyjny przeszczep własnego tłuszczu.

Za duża bródka – zabieg redukujący

Przeciwieństwem zabiegu powiększającego zbyt małą bródkę jest zabieg redukujący. Decydują się na niego zazwyczaj pacjenci o wrodzonej, wydatnej bródce, nieproporcjonalnie dużej w stosunku do reszty twarzy. Zabieg resekcji bródki przeprowadzany jest ponadto u osób po operacji nosa, u których wyeksponowanie bródki po zmniejszeniu nosa zaburza harmonię twarzy. Często zabiegi korekty nosa i bródki wykonywane są jednocześnie.

Redukcja zbyt dużej bródki możliwa jest dzięki zastosowaniu kilku metod. Najczęściej stosowaną z nich jest zmniejszenie rozmiaru kości w obszarze guza bródkowego poprzez frezowanie, osteotomię lub cofnięcie bloku kostnego do tyłu i fiksowanie mikrośrubami. Zabieg trwa około godziny i wymaga pobytu w klinice jedną dobę. Po resekcji bródki konieczne jest noszenie opatrunku uciskowego.

Ogromną wagę przykładamy do tego, by informacje prezentowane na blogu były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Należy jednak pamiętać, że publikacje blogowe nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej ani stanowić podstawy do samodiagnozy. Niezbędne jest indywidualne podejście do każdego przypadku, które jest możliwe wyłącznie w bezpośrednim kontakcie pacjent - lekarz.