Dr hab. n. med. Diana Hodorowicz – Zaniewska
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii onkologicznej

Konsultacje lekarskie: poniedziałek 15.00 – 19.00

 

Pracuje w I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM początkowo na stanowisku asystenta, obecnie adiunkta.

Od 2007 r. posiada tytuł doktora nauk medycznych (dysertacja pt„Przydatność insulinopodobnych czynników wzrostu i ich białek wiążących do oceny wyników leczenia chorych z rakiem jelita grubego” – promotor prof.dr hab.med. Tadeusz Popiela)

W 2008 r.  uzyskała specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej a w 2011 r. specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

 

Pani doktor uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu diagnostyki chorób piersi, chirurgii piersi, chirurgii rekonstrukcyjnej.

Organizuje szkolenia z zakresu biopsji mammotomicznych oraz chirurgii rekonstrukcyjnej piersi dla Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych.

 

Główne obszary zainteresowania:

  • diagnostyka chorób piersi,
  • małoinwazyjne techniki biopsyjne (biopsja mammotomiczna, diagnostyczny system biopsyjny BLES),
  • chirurgia piersi,
  • techniki onkoplastyczne,
  • chirurgia rekonstrukcyjna,
  • biopsja węzła wartowniczego,
  • dermatochirurgia,
  • leczenie nowotworów skóry.