Lek. med. Agnieszka Kotlarz

specjalista ginekologii i położnictwa
Konsultacje lekarskie: wtorek 16.00 – 18.30

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Pracuje jako asystent w Klinice Ginekologii i Onkologii UJ CM, gdzie odbywa  specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG) oraz Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO).
Zainteresowania oraz praca zawodowa skupiają się głównie wokół zagadnień związanych z profilaktyką schorzeń kobiecych, ginekologią młodzieżową oraz diagnostyką ultrasonograficzną. Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących ultrasonografii oraz ginekologii i położnictwa, dzięki czemu stale podnosi swoje kwalifikacje. Posiada certyfikaty uprawniające do wykonywania badań prenatalnych w ciąży, badań ultrasonograficznych narządu rodnego oraz piersi oraz certyfikat Europejskiej Federacji Kolposkopii.