Dr hab. n. med. Paweł Basta, specjalista ginekologii, ginekologii onkologicznej i położnictwaDr hab. n. med. Paweł Basta

specjalista ginekologii i położnictwa,
specjalista ginekologii onkologicznej
Konsultacje lekarskie: poniedziałek: 16.00 – 19.00

 

Doktor hab. Paweł Basta jest doświadczonym ginekologiem-położnikiem. Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza uzyskał w 1999 roku. W 2007 roku ukończył specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii (egzamin specjalizacyjny zdał z wyróżnieniem), w tym samym roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2013 roku ukończył specjalizację w zakresie ginekologii onkologicznej również z wyróżnieniem, której znacząca częś odbył w renomowanym ośrodku University College London Hospital w Wielkiej Brytanii. Ukończył również cykl szkoleń w zakresie chirurgii onkoplastycznej piersi w Niemczech wg programu AWOGYN, i jest jednym z nielicznych lekarzy w Polsce posiadających certyfikat tej prestiżowej organizacji. Stąd, jego głównym obszarem działalności jest leczenie operacyjne schorzeń gruczołu piersiowego oraz nowotworów narządu rodnego kobiecego. Szczególnie odnosi się to do operacji onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych piersi oraz chirurgii małoinwazyjnej nowotworów narządu rodnego kobiecego. Jest on również uznanym diagnostykiem w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi i nowotworów narządu rodnego kobiecego z wykorzystaniem przede wszystkim ultrasonografii, czego dowodem są regularne kursy i szkolenia, które przeprowadza na terenie całej Polski.
Szkolenie w zakresie chirurgii piersi odbył pod kierunkiem dr Marka Budnera z Kliniki Bad Saarow, a w zakresie ginekologii onkologicznej szkolił się pod nadzorem Dr Tima Moulda w University College London Hospitals, który wg rankingów szanghajskich z 2012 i 2013 roku znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uniwersytetów na świecie.

Docent Paweł Basta jest również nauczycielem akademickim I Katedry Chirurgii Wydziału Lekarskiego UJCM, stąd też prowadzi aktywną działalność naukowo – badawczą na Uniwersytecie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, kilku rozdziałów w książkach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie a także członkiem European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO).

 

Zabiegi, w których specjalizuje się dr hab. n. med. P. Basta

  • zabiegi onkoplastycznych zmian złośliwych i łagodnych piersi
  • rekonstrukcje piersi po amputacji z powodu raka piersi (w tym zabieg rekonstrukcji jednoczasowej).
  • operacje metodą klasyczną, jak i przede wszystkim endoskopową (laparoskopową) w przypadkach łagodnych i złośliwych chorób kobiecego narządu rodnego, w tym raka szyjki macicy, raka endometrium, jajnika, jak i również zaawansowanych przypadków endometriozy.