Dr n. med. Krzysztof Małecki, specjalista radioterapii onkologicznejDr n. med. Krzysztof Małecki

specjalista radioterapii onkologicznej
Konsultacje lekarskie: środa 14.30 – 16.30

 

 

 

Dr n. med. Krzysztof Małecki ukończył studia medyczne w 1994 roku. W 1998 roku zdobył specjalizację  z radioterapii onkologicznej, natomiast w 2004 roku został doktorem nauk medycznych.

Jest kierownikiem Zakładu Radioterapii Dzieci i Dorosłych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Bierze czynnie udział w konferencjach i zjazdach naukowych poświęconych walce z chorobami nowotworowymi. Między innymi, uczestniczył w V Krakowskiej Konferencji “Choroby nowotworowe – profilaktyka, leczenie i opieka”, podczas której wygłosił wykład “Radioterapia XXI wieku”, przybliżając temat nowoczesnych technologii w onkologii. Jest również współautorem publikacji w czasopismach naukowych o onkologii.