Biopsja jest badaniem diagnostycznym.

Polega na pobraniu, za pomocą igły, materiału biologicznego z tkanek, co do których istnieje podejrzenie zmian chorobowych. Pozyskany w ten sposób materiał poddawany jest badaniu histopatologicznemu – pod mikroskopem oceniana jest jego struktura, budowa i zmiany.

Wskazaniem do wykonania biopsji jest obecność jakiegokolwiek guza, torbieli o nietypowym wyglądzie (stwierdzonym np. w USG lub tomografii),
nacieku, obrzęku.

Ze względu na średnicę igły, wyróżnia się biopsję grubo – i cienkoigłową.

Biopsje wykonywane w SCM clinic: 

Lekarze wykonujący biopsję w SCM clinic:

prof. dr hab. n. med. Marcin Barczynski

doc. dr hab. Paweł Basta

dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska

dr n. med. Tomasz Gach

dr n .med. Ewa Stochmal

lek. Łukasz Curyło

dr n. med. Przemysław Dudek