Mammotomiczna biopsja piersi (MMT) to grubo-igłowa biopsja wspomagana próżnią.

Jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania raka piersi.

Dzięki biopsji mammotomicznej w ciągu kilkunastu minut, za pomocą jednego nakłucia można pobrać kilka fragmentów tkanki do badania histopatologicznego. Biopsja mammotomiczna pozwala także leczyć łagodne zmiany w piersi.