Logo RegenMedMedycyna Regeneracyjna to dziedzina innowacyjnych terapii medycznych, stymulujących organizm do naprawy, wymiany i regeneracji uszkodzonych lub chorych tkanek i narządów.
Wykorzystuje się w niej komórki macierzyste oraz metody inżynierii tkankowej.

Zabiegi z tej dziedziny przeprowadza w SCM firma RegenMed, która specjalizuje się w eksperymentalnych terapiach wykorzystujących produkty lecznicze z komórek macierzystych wytworzonych na podstawie licencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Mezenchymalne komórki macierzyste znajdują zastosowanie w leczeniu:

 • mózgowego porażenia dziecięcego
 • całkowitego i częściowego uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • stwardnienia rozsianego
 • stwardnienia bocznego zanikowego
 • autyzmu
 • encefalopatii pourazowej, encefalopatii poudarowej,
 • padaczki lekoopornej
 • udaru niedokrwiennego
 • uszkodzenia immunologicznego układu nerwowego o ustalonej etiologii
 • rdzeniowego zaniku mięśni

 

ETAPY TERAPII:

 1. Kontakt z firmą RegenMed, wstępna odpowiedź na zapytanie.
 2. Dokumentacja medyczna, przekazanie dokumentacji medycznej pacjenta.
 3. Wstępna telefoniczna konsultacja lekarska na podstawie przekazanej dokumentacji, kwalifikująca do terapii.
 4. Podpisanie umowy i uzgodnienie terminu terapii.
 5. Rozpoczęcie terapii i jednodniowy pobyt w Klinice SCM i terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi.
 6. Telefoniczne rozmowy kontrolne celem oceny postępów terapii.