Medycyna Regeneracyjna to dziedzina innowacyjnych terapii medycznych, stymulujących organizm do naprawy, wymiany i regeneracji uszkodzonych lub chorych tkanek i narządów.
Wykorzystuje się w niej komórki macierzyste oraz metody inżynierii tkankowej.

Zabiegi z tej dziedziny przeprowadza w SCM firma RegenMed, która specjalizuje się w eksperymentalnych terapiach wykorzystujących produkty lecznicze z komórek macierzystych wytworzonych na podstawie licencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Mezenchymalne komórki macierzyste znajdują zastosowanie w leczeniu:

  • mózgowego porażenia dziecięcego
  • całkowitego i częściowego uszkodzenia rdzenia kręgowego
  • niedokrwienia kończyn dolnych
  • stwardnienia rozsianego
  • stwardnienia bocznego zanikowego
  • autyzmu
  • choroby przeszczep przeciw gospodarzowi
  • uszkodzenia immunologicznego układu nerwowego o ustalonej etiologii (np. toczeń)
  • rdzeniowego zaniku mięśni
  • oraz wielu innych…

ETAPY TERAPII:

1. Kontakt z firmą RegenMed, wstępna odpowiedź na zapytanie.
2. Telefoniczna kwalifikacja i kontakt z lekarzem specjalistą.
3. Wstępna konsultacja lekarska, kwalifikująca do terapii.
4. Podpisanie umowy i uzgodnienie terminu terapii.
5. Pobyt w Klinice SCM i terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi.
6. Wizyta kontrolna celem oceny postępów terapii.