W Poradni Chirurgii Naczyń SCM clinic specjaliści w dziedzinie Chirurgii Naczyniowej udzielają porad i konsultacji medycznych w zakresie rozpoznawania, diagnostyki i leczenia przewlekłej niewydolności żylnej i jej powikłań.

Świadczone usługi:

 • konsultacje  lekarskie 
 • kwalifikacje do zabiegów
 • diagnostyka ultrasonograficzna naczyń krwionośnych:
  • badania dopplerowskie tętnic szyjnych
  • tętnic kończyn dolnych i górnych
  • aorty brzusznej i tętnic biodrowych
  • tętnic jamy brzusznej: nerkowych i trzewnych
  • tętnic śródczaszkowych (Doppler przezczaszkowy  koła Willisa)
  • żył kończyn dolnych i górnych
  • żyły próżnej dolnej i żył biodrowych
  • diagnostyka nadciśnienia wrotnego

 

W SCM clinic konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej wykonuje:
dr n. med. Andrzej Brzychczy
dr n. med. Mariola Cieśla-Dul.