Badanie histopatologiczne polega na pobraniu wycinka z tkanki pacjenta objętej zmianami patologicznymi i jej ocenie pod mikroskopem. Badanie takie umożliwia w zdecydowanej większości przypadków precyzyjne określenie charakteru patologii, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku zmian nowotworowych, zapalnych i zwyrodnieniowych.

 

W ramach wykonywania diagnostyki histopatologicznej
SCM clinic współpracuje z Zakładem Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.