Laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego – LVL

Laparoskopowa operacja żylaków powrózka jest najczęściej wykonywaną laparoskopową operacją urologiczną. Żylaki mogą występować po obu stronach, jednakże najczęściej spotyka się po stronie lewej. Wskazaniami do zabiegu jest tępy permanentny ból jądra, zaburzenia w składzie nasienia, nieprawidłowy rozwój jądra (w przypadku najmłodszych). Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.