Nefrektomia – usunięcie nerki

Nefrektomia jest operacją polegającą na chirurgicznym usunięciu nerki. Zabieg wykonuje się z dostępu przezotrzewnowego lub pozaotrzewnowego, metodą otwartą lub laparoskopową. Operacja wykonywana jest w warunkach bloku operacyjnego w znieczuleniu ogólnym.
Nefrektomia radykalna jest operacją polegającą na usunięciu nieprawidłowej nerki wraz z otaczającą tkanką tłuszczową. Nefrektomia stosuje się w leczeniu z wyboru w przypadku guzów nerki w których leczenie oszczędzające nie jest możliwe, jej zniszczenia w wyniku kamicy nerkowej i przewlekłego stanu zapalnego, skrajnego wodonercza.
Kwalifikacja pacjenta do nefrektomii radykalnej odbywa się na podstawie badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.
Nefrektomia jest dużym zabiegiem onkologicznym, dlatego też konieczne jest specyficzne i szczegółowe przygotowanie przed operacją. Okolice pola operacyjnego muszą zostać ogolone bezpośrednio przed zabiegiem.