Prostatektomia radykalna – Usunięcie gruczołu krokowego – łac. prostaty z powodu raka

Prostatektomia radykalna jest dużą operacją onkologiczną polegającą na usunięciu prostaty czyli gruczołu krokowego wraz z pęcherzykami nasiennymi, fragmentami nasieniowodów oraz w zależności od ryzyka przerzutów do węzłów chłonnych, otaczającymi węzłami chłonnymi. W czasie zabiegu pęcherz moczowy zespalany jest z kikutem cewki moczowej pozostałym po wycięciu stercza. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym, metodą laparoskopową.
Prostatektomia radykalna wykonywana jest u pacjentów z ograniczonym do stercza rakiem gruczołu krokowego, którzy rokują minimum 10 letnie przeżycie. Poziom stężenia PSA i wynik badania histopatologicznego mają kluczowe znaczenie w kwalifikacji do zabiegu. Wśród najczęściej wykonywanych badań obrazowych kwalifikujących wymienia się tomografię komputerową, rezonans magnetyczny a w przypadku podejrzenia przerzutów do kośćca scyntygrafię kości.