Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego – TURT – Transurethral resection of tumor

 

Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego jest zabiegiem endoskopowym służącym celom:
1) diagnostycznym – tkanka nowotworowa wycięta z pęcherza wysyłana jest do badania histopatologicznego
2) leczniczym – usunięcie guza z pęcherza moczowego. Materiał uzyskany podczas TURT wysyłany jest do badania histopatologicznego. TURT nazywany jest także TURBT – Transurethral resection of bladder tumor. TURT wykonywany jest w znieczuleniu regionalnym lub ogólbym. Czasami drobne zmiany mogą być usuwane w znieczuleniu dożylnym.

TURT jest leczeniem z wyboru u pacjentów z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego. Powierzchowny rak pęcherza to taki, który nie nacieka tkanki mięśniowej ściany pęcherza moczowego. Blisko 70% pacjentów trafiających do urologów z rakiem pęcherza ma postać nienaciekającą w chwili rozpozonania nowotworu.

Czego się spodziewać po TURT
Po operacji urolog zakłada do pęcherza moczowego pacjenta cewnik Foley’a celem kontroli krwawienia i diurezy. Cewnik Foley’a zapewnia niskociśnieniowe odprowadzenie moczu dzięki czemu ściana pęcherza szybciej się goi. Przez kilka dni po TURT może występować krwiste zabarwienie moczu, zatykanie cewnika przez skrzepy krwi. U pacjentów z rozległymi zmianami, uporczywym krwawieniem po TURT może być konieczne założenie cewnika trójdrożnego, który umożliwia podłączenie stałego płukania pęcherza moczowego. W chwili oczyszczenia moczu cewnik Foley’a jest usuwany z pęcherza moczowego. Po zabiegu urolog może zalecić pacjentowi oszczędzający tryb życia i zwiększoną podaż płynów.

TURT wykonywany jest w celu :
– cel diagnostyczny ocena histopatologiczna guza pęcherza moczowego – wycięte resektoskopem tkanki badane są pod mikroskopem przez patomorfologa pod kątem obecności komórek nowotworowych
– ocena stopnia zaawansowania choroby – patomorfolog ocenia stopień inwazji raka w ścianę pęcherza co umożliwia urologowi wybór optymalnej terapii dla pacjenta
– wyleczenie pacjenta – małe pojedyncze guzy pęcherza moczowego mogą być z powodzeniem leczone TURT.

Jaka jest skuteczność TURT ?
Skuteczność zabiegu jest wysoka. Charakterystyczną cechą raka pęcherza moczowego jest duża tendencja do nawrotów dlatego niektórzy pacjenci z rozpoznanym powierzchownym rakiem pęcherza moczowego mogą wymagać wielokrotnych TURT.