W Prywatnym Szpitalu Specjalistycznym SCM clinic w Krakowie oferujemy szeroki zakres zabiegów urologicznych. Począwszy od mało inwazyjnych do poważnych operacji w ramach chirurgii onkologicznej. Zabiegi wykonywane są przez specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie kliniczne.

Zapraszamy do zapoznania się z listą zabiegów.

LVL, czyli laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego, to zabieg małoinwazyjny, trwający około godzinę. Jest to najczęściej wykonywana laparoskopowa operacja urologiczna i uznaje się ją za bardzo bezpieczną.

Stulejka, inaczej zwężenie napletka, powoduje utrudnioną funkcjonalność lub całkowity brak możliwości odwiedzenia napletka. U dorosłych mężczyzn wskazane jest leczenie stulejki – zabieg operacyjny: plastyka napletka lub obrzezanie.

Nefrektomia jest operacją polegającą na chirurgicznym usunięciu nerki. Zabieg wykonuje się z dostępu przezotrzewnowego lub pozaotrzewnowego (lędźwiowego), metodą otwartą (klasyczną) lub laparoskopową.

Torbiel nerki to najczęstsza postać wśród łagodnych zmian w obrębie tego narządu. Szacuje się, że pojawia się u połowy populacji. Wskazaniem do leczenia torbieli nerek są jedynie przypadki dające objawy.

Prostatektomia radykalna (całkowite usunięcie gruczołu krokowego wraz z pęcherzykami nasiennymi) to jedna z podstawowych radykalnych metod leczenia nowotworu prostaty. Może być wykonywana metodą klasyczną lub laparoskopowo.

TURP, czyli przezcewkowa elektroresekcja gruczołu krokowego, to rodzaj endoskopowego zabiegu operacyjnego, stosowanego w leczeniu łagodnego rozrostu stercza (prostaty). Zabieg ten uznawany jest za “złoty standard”.

TURBT (z ang. transurethral resection of bladder tumour), czyli przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego, to zabieg endoskopowy, który może być wykonywany zarówno w celu diagnostycznym, jak i leczniczym.

Plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego to zabieg wykonywany za pomocą narzędzi laparoskopowych, po których na skórze zostają niewielkie blizny, co stanowi znaczną przewagę tej metody nad metodą klasyczną.

Wodniaka jądra leczy się operacyjnie, przeważnie z dobrym i trwałym efektem. Operację wykonuje się w znieczuleniu podpajęczynówkowym, a w razie przeciwwskazań – ogólnym. W naszym szpitalu wykonujemy operacje wodniaków jądra u osób dorosłych.

Wazektomia to prosty zabieg przecięcia ciągłości nasieniowodów. Stanowi metodę antykoncepcji o skuteczności szacowanej na 99%. W naszym szpitalu wykonujemy wazektomię klasyczną (Total Vasectomy) oraz wazektomię bez skalpela.