Aktualnie w naszym Centrum Medycznym trwa rekrutacja:

  • dla osób z prawidłową czynnością nerek i zdrowych ochotników do udziału w badaniach I fazy nad farmakokinetyką leków
    (uczestnicy otrzymują finansową rekompensatę za udział w badaniu)
  • dla pacjentów w różnych stadiach niewydolności nerek do udziału w badaniach I fazy nad farmakokinetyką leków
    (uczestnicy otrzymują finansową rekompensatę za udział w badaniu)
  • dla pacjentów z zakażeniami układu moczowego do udziału w badaniach II i III fazy z wykorzystaniem najnowszych dostępnych antybiotyków
  • dla pacjentów z podniesionym poziomem kwasu moczowego i białkomoczem do udziału w badaniu II fazy nowoczesnego leczenia hiperurykemii

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie zasad rekrutacji i przebiegu badań.

Tel. 12 353 66 01; 780 614 102

e mail: info@scmkrakow.pl